Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng kỳ 20161-A
27 tháng 12, 2016
THÔNG BÁO Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2016 1. Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm...
> Xem thêm
Thông báo lịch đăng ký học tập kỳ 2 năm học 2016-2017
14 tháng 12, 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội,...
> Xem thêm
Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy kỳ 20153
30 tháng 11, 2016
THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp  Đại học cho sinh viên  đăng ký  xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2015 3  tháng 11/2016)   Phòng Đào tạo đại học trường...
> Xem thêm
Thông báo về việc xét tốt nghiệp kỳ 20161-A
30 tháng 11, 2016
THÔNG BÁO VỀ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20161A   1.      Mở xét tốt nghiệp online đã kết thúc lúc 16 giờ 30 phút ngày 29/11/2016 2....
> Xem thêm
Lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ 2 năm học 2016-2017 (20162)
28 tháng 11, 2016
Phòng ĐTĐH  tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ 2 năm học 2016-2017 (20162) như sau:  Sinh viên đào tạo theo tín chỉ (học cùng  K57,58,59,60,61): 1/  Thời...
> Xem thêm
1 2 3 ... 5 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T01
28
Tết Nguyên Đán Đinh Dậu