Viện đào tạo liên tục

VIỆN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

I - Chức năng:

Viện đào tạo liên tục là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức quản lý, đào tạo hệ Đại học Tại chức (Vừa làm vừa học) theo kế hoạch và chương trình nội dung đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

II - Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu xây dựng các kế hoạch cụ thể phục vụ cho công tác đào tạo Đại học Tại chức trình Hiệu trưởng phê duyệt:

 • Kế hoạch đào tạo toàn khoá, từng năm học và từng loại hình cụ thể
 • Kế hoạch học và thi từng học kỳ, từng năm học cho các trạm tại chức và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2.2. Căn cứ vào quy chế tuyển sinh, trên cơ sở kế hoạch đã được Hiệu trưởng thông qua:

 • Tổ chức, chỉ đạo công tác tuyển sinh gồm thông báo nội dung, đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, ngành tuyển sinh hàng năm, nhận và nghiên cứu các hồ sơ xin học.
 • Phối hợp với phòng Đào tạo Đại học tổ chức thi tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 • Phối hợp với Trung tâm quản lý ký túc xá tổ chức ăn, ở cho sinh viên tại chức về học, thi (nếu có nhu cầu).

2.3. Công tác quản lý trong quá trình đào tạo:

 • Căn cứ chương trình, kế hoạch đào tạo của Khoa đối với các khoá và các trạm Tại chức, thông báo khối lượng giảng dạy cho các Khoa, các bộ môn bằng các Giấy báo khối lượng giảng dạy.
 • Làm thời khoá biểu lên lớp, phụ đạo, ôn thi và thi cho các khoá, trạm tại chức.
 • Tổ chức giám sát việc thực hiện thời khoá biểu. Quan hệ chặt chẽ với cán bộ giảng dạy và sinh viên để triển khai công tác đào tạo, nghe ý kiến phản ảnh của thày cô giáo và sinh viên của các các khoa, trạm tại chức để xử lý kịp thời mọi vụ việc.
 • Theo kế hoạch học tập định kỳ kết hợp với các trạm tại chức tổ chức đưa đón giáo viên đến dạy các trạm, chuyển bài thi của sinh viên đến các thày giáo, các bộ môn liên quan chấm. Vào sổ điểm kịp thời và lưu giữ kết quả, hồ sơ gốc cẩn thận an toàn.
 • Thống nhất quản lý giờ giấc học tập, bảo đảm thực hiện nghiêm túc giờ học trên lớp.
 • Đôn đốc các trạm tại chức thu và nộp nghĩa vụ học phí về phòng Kế hoạch - Tài vụ trường theo đúng hợp đồng và quy định của Trường.
 • Xác nhận khối lượng thực tế của các thày giáo đã giảng cho hệ Đại học Tại chức các lớp ban ngày để phòng Đào tạo thanh toán khối lượng giảng dạy cho các bộ môn.
 • Kịp thời làm giấy xác nhận thanh toán tiền giảng dạy Tại chức buổi tối và tại các trạm cho các thày cô giáo ngay sau khi giáo viên đã nộp điểm thi môn của các khoá, trạm để phòng Kế hoạch - Tài vụ làm thủ tục thanh toán vào cuối hàng tháng trong năm học.
 • Kết thúc học kỳ , kết thúc năm học Hội đồng khoa sẽ thông qua kết quả học tập, giảng dạy và các vấn đề khác, xử lý học tập các khoá, các lớp tại các trạm Tại chức.

2.4. Quản lý sinh viên:

 • Quản lý toàn diện sinh viên hệ Đại học Tại chức học tại trường và tại các trạm Tại chức theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 • Chủ trì xem xét tất cả những vi phạm của sinh viên Đại học Tại chức trong thời gian của khoá học, kịp thời gửi văn bản về đơn vị có cán bộ đi học để phối hợp xử lý đúng và có hiệu quả.
 • Quản lý và có chế độ lưu trữ đầy đủ các loại giấy tờ: danh sách trúng tuyển và Quyết định điểm chuẩn của các khoá, trạm; Danh sách và Quyết định công nhận tốt nghiệp của các Khoá, Trạm; Lưu trữ và bảo quản tốt điểm gốc của các Khoá, Trạm. Đảm bảo sự chính xác, đúng đối tượng trong việc cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, có sổ lưu để sinh viên ký và bảo quản lưu trữ các sổ sách đó.

2.5. Các công tác khác:

 • Lập kế hoạch công tác giáo trình, tài liệu tham khảo hàng năm. Quản lý tốt kho sách, hạn chế để sách bị hỏng, hàng năm kiểm kê kho sách ít nhất 2 lần. Kịp thời thông báo cho cán bộ giảng dạy và sinh viên biết danh mục giáo trình, tài liệu phục vụ các môn học.
 • Kết hợp với các đơn vị chức năng của trường quản lý tốt hệ thống lớp học, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế đầy đủ, xây dựng hệ thống lớp học kiểu mẫu.
 • Có nội quy, quy trình sử dụng các máy móc thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của các bộ phận trong khoa. Có kế hoạch phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định về công tác an toàn và bảo hộ lao động.
 • Lập kế hoạch và dự trù kinh phí để luôn đáp ứng được các hoạt động đào tạo của Khoa. Lập hệ thống sổ sách kế toán tài vụ thống nhất, định kỳ làm biểu mẫu báo cáo phòng Kế hoạch - Tài vụ trường theo đúng quy định của Trường.
 • Bảo vệ, quản lý tài sản của Khoa ở các phòng nước giáo viên, đảm bảo phục vụ chu đáo nước uống, phấn viết bảng, nước rửa tay, khăn lau tay cho các thày cô giáo, nước sôi cho các bộ phận khác trong Khoa.
 • Có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực Khoa, hướng dẫn khách để xe đúng nơi quy định, kịp thời ngăn chặn và xử lý mọi đối tượng vi phạm kỷ luật và trật tự.