Các khoa viện

Viện Vật lý Kỹ thuật

Địa chỉ: Văn phòng Viện Vật lý kỹ thuật C10-101, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam Tel: (84 - 4) 38693498 / 38693350 Fax: (84 - 4) 38693498 Website: http:// sep.hust.edu.vn

Viện Đào tạo Liên tục

Địa chỉ: số 90 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (84) 4 38693782 Fax: (84) 4 38680485 Website: http://dtlt.hust.edu.vn

Viện Đào tạo Quốc tế

Viện Đào tạo Quốc tế (SIE): ĐT: 04. 3868.3407 Fax: 04. 3868.3409 Email: info@sie.vn Website: http://www.sie.vn và http://sie.edu.vn

Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

Địa chỉ: Tòa nhà ITIMS, C10, trường ĐHBKHN Số 1 - Đại Cồ Việt - Đại học Bách Khoa Hà Nội Tel: 84-4-38680787 Fax: 84-4-38692963 Email: duong@itims.edu.vn Website: http://www.itims.edu.vn/

Viện Đào tạo sau đại học

Trang web của Viện Đào tạo sau đại học

Viện Điện

Văn phòng Viện Điện: C10-305 Số 1 Đại Cồ Việt Điện thoại: 84-4 3869 6211 Email: ee@mail.hut.edu.vn Web: http://ee.hust.edu.vn

Viện Điện tử - Viễn thông

- Văn phòng: Phòng 405 - C9, Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Điện thoại: 84) 43 8692242
- Email:
- Website: http://set.hust.edu.vn