Các phòng ban chức năng
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐỊA CHỈ,
ĐIỆN THOẠI
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

PGS.TS. Lê Minh Thắng
PGS.TS. Trương Việt Anh
TS.Trần Đức Huy
KS. Đỗ Văn Hoán

Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng

Nhà C1 - 215, 217, 114
ĐT: 04.3869.4242

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TS. Trần Ngọc Khiêm
TS. Lê Thị Thái
KS. Trần Tường Phong
Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Nhà C1 - 205
ĐT: 04.3868.1955
ĐT: 04.3869.2036
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌCPGS. TS. Nguyễn Phong Điền
PGS.TS. Trần Trung Kiên
ThS. Đinh Trọng Việt
TS. Nguyễn Vũ Thắng

Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng

Nhà C1-201, 202, 203
ĐT: 04.3868.2305
ĐT: 04.3869.2104
ĐT: 04.3868.2371

PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ GS.TS. Đinh Văn Phong
TS. Nguyễn Trọng Đức
TS. Nguyễn Văn Quy
Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
 

Nhà C1-220
ĐT: 04.3869.2136

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ CN. Lã Thị Thu Thủy
CN. Trần Thị Thủy
Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng)
Phó Trưởng phòng
Nhà C3-4
ĐT: 04.38.692.730
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

TS.Nguyễn Phú Khánh
PGS.TS. Mai Thanh Tùng
TS. Vũ Tuyết Trinh

Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Nhà C1 - 217
ĐT: 04.38693.796
ĐT: 04.38683.3197
PHÒNG THIẾT BỊ PGS.TS. Tạ Ngọc Đôn
TS. Trịnh Xuân Bái
TS. Nguyễn Ngọc Văn
Trưởng phòng
Phó trưởng phòng
Phó trưởng phòng
Nhà C1 - 301
ĐT: 04.38681.954
PHÒNG QUẢN TRỊ

ThS. Tạ Thành Liêm
KS. Vũ Cao Đang
KS. Nguyễn Đình Việt

Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng

Nhà C3 - 204
ĐT: 04.38692.500

PHÒNG BẢO VỆ

KS. Phạm Đắc Huấn
Ông Nguyễn Xuân Sơn
KS. Bùi Trung Sỹ

Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng

Cổng B8; ĐT: 04.38692.330
Cổng C1; ĐT: 04.38680.323
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TS. Đinh Văn Hải
ThS. Trần Ngọc Tuấn
ThS. Hoàng An Nghĩa 

Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng

Nhà C1 – 105; ĐT: 04.22153 104
Nhà C2 – 217; ĐT: 04.38692 896
Nhà C1 – 104; ĐT: 04.22153 180
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng
TS. Lê Huy Tùng
TS. Nguyễn Hoàng Dũng
TS. Cao Tô Linh

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc 
Phó Giám đốc

Nhà C2 - 102
ĐT: 04.3 623 0930
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CN. Lã Ngọc Diễm
KTS. Nguyễn Bá Hùng
KS. Trần Văn Đồng
CN. Đỗ Thị Hiền

Trưởng Ban
Phó Trưởng ban
Phó Trưởng ban
Phó Trưởng ban
Nhà C3 - 312
ĐT: 04.38683.090
ĐT: 04.38683.091
BAN QUẢN TRỊ CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG

KS. Công Ngọc Cường
Bà Phạm Tuyết Mai
 

Trưởng Ban
Phó Trưởng ban
 

Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu
ĐT: 04.6230.003
THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU

ThS. Hà Thị Huệ
ThS. Nguyễn Thị Thu  Thủy

Giám đốc
Phó Giám đốc
 
Tòa nhà TV Tạ Quang Bửu
ĐT: 04.38692.243
TRUNG TÂM MẠNG THÔNG TIN ThS. Lê Huy Cường
ThS. Ngô Minh Phước
ThS. Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám đốc (phụ trách)
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
P905 Tòa nhà TV Tạ Quang Bửu
ĐT: 04.38681.426

TRUNG TÂM 
TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

TS. Lê Hiếu Học
TS. Đoàn Anh Vũ
TS. Nguyễn Xuân Trung
Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Nhà C2 - 220; ĐT: 04.3868 0898
924 - Tòa nhà TV Tạ Quang Bửu
ĐT: 04.36231732
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ ThS. Nguyễn Hữu Khôi
KS. Vũ Văn Trường
Giám đốc
Phó Giám đốc
Nhà B9 - 101
ĐT: 04.38692.942
TRUNG TÂM Y TẾ BÁCH KHOA BS. Phạm Hoàng Phương
BS. Trương Hữu Ninh
BS. Triệu Nguyên Phương
Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Số 6 Tạ Quang Bửu
ĐT: 04.38692.400
TRUNG TÂM PHỤC VỤ BÁCH KHOA ThS.Trần Phương Thảo
TS. Vũ Huy Lân
Giám đốc
Phó Giám đốc
3A  Tạ Quang Bửu
ĐT: 04.32153.101
NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA TS. Phùng Lan Hương
TS. Hoàng Tuấn Bằng
ThS. Ngụy Thị Liễu
Giám đốc - Tổng biên tập
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Nhà E
ĐT: 04.38684.569
TT THỂ THAO - VĂN HÓA

ThS. Nguyễn Viết Trung
ThS. Đỗ Thị Tuyết Mai
Ông Hoàng Văn Hưởng

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Bể bơi T2 
ĐT: 04.3868.3885
TT NGOẠI NGỮ
ThS. Dương Thị Thùy Mai
ThS. Đào Duy Phong
Giám đốc
Phó Giám đốc
Nhà D10
ĐT: 04.3868 2445
TT ĐÀO TẠO 
BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP

TS. Phùng Anh Tuấn
ThS. Phạm Hồng Thái

Giám đốc
Phó Giám đốc

Nhà A -309
ĐT: 04.3868.3703

TT THÔNG TIN
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

PGS.Hà Mạnh Thư

 Giám đốcP220 - Tòa nhà TV Tạ Quang Bửu
TT HỢP TÁC KH-KT VIỆT ĐỨC

PGS.Nguyễn Văn Đức

 Giám đốc

P209 - Tòa nhà Việt - Đức
ĐT: 04.3868.2179

TT TIẾNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH CFC

Nguyễn Thị Thủy Kiên

 Giám đốc

Nhà C3B
ĐT: 04.38692775