Các phòng ban chức năng

 

 Phòng Hành chính Tổng hợp

Trưởng phòng

TS Phùng Lan Hương

Phó Trưởng phòng

PGS Trương Việt Anh

 

TS Trần Đức Huy

 

TS Lê Minh Hoàng

 KS Đỗ Văn Hoán

ĐT: 04 38694242

Các mẫu văn bản của Phòng Hành chính Tổng hợp

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

Trưởng phòng

TS Trần Ngọc Khiêm

Phó Trưởng phòng

TS Lê Thị Thái

 

CVC Trần Tường Phong

ĐT: 04 38681955/ 38692036

Các mẫu văn bản của Phòng Tổ chức Cán bộ

 

Phòng Đào tạo Đại học

Trưởng phòng

PGS Nguyễn Phong Điền

Phó Trưởng phòng

ThS Đinh Trọng Việt

 

TS Nguyễn Vũ Thắng

 

 

ĐT: 04 38692104/ 38682163

Các mẫu văn bản của Phòng Đào tạo Đại học

 

Phòng Khoa học – Công nghệ

Trưởng phòng

PGS Huỳnh Trung Hải

Phó Trưởng phòng

PGS Nguyễn Ngọc Trung

 

TS Nguyễn Văn Quy

  PGS Nguyễn Thị Hồng Minh

ĐT: 04 38692136

Các mẫu văn bản của Phòng Khoa học – Công nghệ

 

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

Trưởng phòng 

Bà Lã Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

Bà Trần Thị Thủy

 CN Đặng Thị Thanh Tâm
  

ĐT: 04 38692730

Các mẫu văn bản của Phòng Kế hoạch – Tài vụ

 

Phòng Hợp tác Quốc tế

Trưởng phòng

PGS Nguyễn Phú Khánh

Phó Trưởng phòng

PGS Mai Thanh Tùng

 

TS Vũ Tuyết Trinh

 ĐT: 04 38693796/ 38683197

Các mẫu văn bản của Phòng Hợp tác Quốc tế

 

Phòng Thiết bị

Trưởng phòng

PGS Tạ Ngọc Đôn

Phó Trưởng phòng

TS Trịnh Xuân Bái

 

TS Nguyễn Ngọc Văn

ĐT: 04 38681954

Các mẫu văn bản của Phòng Thiết bị

 

Phòng Quản trị

Trưởng phòng

ThS Tạ Thành Liêm

Phó Trưởng phòng

KS Vũ Cao Đang

 

KS Nguyễn Đình Việt

ĐT: 04 38692500

Các mẫu văn bản của Phòng Quản trị

 

Phòng Bảo vệ

Trưởng phòng

KS Phạm Đắc Huấn

Phó Trưởng phòng

KS Nguyễn Xuân Sơn

 

KS Bùi Trung Sỹ

ĐT: 04 38692307

 

Phòng CTCT&CTSV

Trưởng phòng

PGS Đinh Văn Hải

Phó Trưởng phòng

ThS Trần Ngọc Tuấn

 

ThS Hoàng An Nghĩa

 

ThS Trần Quang Khải

ĐT: 04 38692896/ 38693108

Các mẫu văn bản của Phòng CTCT&CTSV

Ban Quản lý các dự án đầu tư

Trưởng ban

CN Lã Ngọc Diễm

Phó Trưởng ban

KTS Nguyễn Bá Hùng

 

KS Trần Văn Đồng

 

CN Đỗ Thị Hiền

ĐT: 04 38683090/ 38683091

 

Ban QT các tòa nhà cao tầng

Trưởng ban

KS Công Ngọc Cường

Phó Trưởng ban

Bà Phạm Tuyết Mai

ĐT: 04 36230003

 

Thư viện Tạ Quang Bửu

Giám đốc

ThS Hà Thị Huệ

Phó Giám đốc

ThS Nguyễn Thị Thu  Thủy

ĐT: 04 38692243

Các mẫu văn bản của Thư viện Tạ Quang Bửu

 

TT Đảm bảo chất lượng

Giám đốc

TS Lê Huy Tùng

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

TS Cao Tô Linh

TS Nguyễn Hoàng Việt

 

 

 

 

 

ĐT: 04 38680627/ 36230930

Các mẫu văn bản của TT Đảm bảo chất lượng

 

TT Mạng thông tin

Giám đốc

ThS Lê Huy Cường

Phó Giám đốc

TS Trần Hoàng Hải

 

ThS Nguyễn Mạnh Cường

ĐT: 04 38681426

Các mẫu văn bản của TT Mạng thông tin

 

TT Truyền thông và Quan hệ công chúng

Giám đốc

TS Lê Hiếu Học

Phó Giám đốc

TS Đoàn Anh Vũ

 

 

ĐT: 04 38680898/ 36231732

Các mẫu văn bản của TT Truyền thông và Quan hệ công chúng

 

TT Quản lý Ký túc xá

Giám đốc

ThS Nguyễn Hữu Khôi

Phó Giám đốc

KS Vũ Văn Trường

ĐT: 04 38692942

Các mẫu văn bản của TT Quản lý Ký túc xá

 

TT Y tế Bách Khoa

Giám đốc

BS Phạm Hoàng Phương

Phó Giám đốc

BS Trương Hữu Ninh

 

BS Triệu Nguyên Phương

ĐT: 04 38692400

 

TT Thể thao – Văn hóa

Giám đốc

ThS Nguyễn Viết Trung

Phó Giám đốc

ThS Đỗ Thị Tuyết Mai

 

Ông Hoàng Văn Hưởng

ĐT: 04 38683885

Các mẫu văn bản của TT Thể thao – Văn hóa

 

TT Phục vụ Bách Khoa

Giám đốc

ThS Trần Phương Thảo

Phó Giám đốc

TS Vũ Huy Lân

ĐT: 04 36230523

Các mẫu văn bản của TT Phục vụ Bách Khoa

 

TT Ngoại ngữ (CFL)

Giám đốc

ThS Dương Thị Thùy Mai

Phó Giám đốc

ThS Đào Duy Phong

ĐT: 04 38682445

 

TT tiếng Pháp

Giám đốc

CN Nguyễn Thị Thủy Kiên

ĐT: 04 38692775

 

TT Hợp tác KH-KT Việt – Đức

Giám đốc

PGS Nguyễn Văn Đức

ĐT: 04 38682179

 

Nhà xuất bản Bách Khoa

Giám đốc

Tổng biên tập

 TS Bùi Đức Hùng

Phó Giám đốc

TS Hoàng Tuấn Bằng

 

ThS Ngụy Thị Liễu

ĐT: 04 38684569/18

Các mẫu văn bản của Nhà xuất bản Bách Khoa

 

TT An toàn và An ninh thông tin
Giám đốc
TS Trần Quang Đức