Lịch công tác năm học 2013 - 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 37 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

 

+ 8h00 tại Hội trường C2: Tuyển dụng của Công ty Foxconn. Mời các bạn SV năm cuối tới tham dự. Phòng CTCT&CTSV phối hợp với công ty Foxconn tổ chức (cả ngày).
+ 8h30 tại PKC1: BGH (PGS. H.Lương) chủ trì Lễ trao tặng thiết bị của Công ty NEC cho Viện ĐT-VT. Mời Phòng HTQT và Viện ĐTVT cùng dự.
+ 14h00 tại C1-222: BGH (PGS. H. Lương) tiếp đoàn Giáo sư Viện JAIST, Nhật Bản. Mời Phòng HTQT và Viện CNTT cùng dự.

+ 14h30 tại B1-803: Viện JAIST giới thiệu học bổng sau đại học. Mời CB, SV tới dự.

 

THỨ 3

 

+ 8h30 tại C1-222: BGH (PGS. Sơn) chủ trì họp với các Viện chuyên ngành về kế hoạch giảng dạy cao học. TP: Lãnh đạo phụ trách đào tạo SĐH và trợ lý SĐH các viện chuyên ngành. Viện ĐT SĐH chuẩn bị nội dung.
+ 8h30 tại P303-TV TQB: Bài giảng về Kỹ thuật Hàng Không của Tập đoàn MHI. Phòng HTQT và Viện CKĐL chuẩn bị (cả ngày).
+ 9h00 tại Hội trường C2: BGH (PGS. H. Lương) chủ trì Lễ phát học bổng Denso. Mời Phòng HTQT, Phòng CTCT&CTSV, Viện CK, CKĐL, Điện, ĐTVT, KTHH, KHVL cùng dự.

+ 14h30 tại C1-213: BGH (PGS. H.Lương) chủ trì Họp Ban phòng cháy chữa cháy. TP: Các thành viên của Ban PCCC. Phòng HCTH (a.V.Anh), BV (a.Huấn), TB (a.Văn) chuẩn bị nội dung.

 

THỨ 4

 

+ 7h45 tại Hội trường C2: Lễ phát động chương trình hiến máu nhân đạo “Bách Khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ 17”. Kính mời toàn thể Thầy, cô và sinh viên tham dự (cả ngày).
+ 8h30 tại P303-TV TQB: Bài giảng về Kỹ thuật Hàng Không của Tập đoàn MHI. Phòng HTQT và Viện CKĐL chuẩn bị (cả ngày).
+ 9h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đinh Minh Hải, Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Đề tài: “Nghiên cứu đặc tính năng lượng của tua bin tâm trục với bánh công tác có dãy cánh ngắn”. Mã số: 62520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
+ 13h30 tại tầng 10-TV Tạ Quang Bửu: Chương trình ngày Hội giao lưu SV trong khuôn khổ dự án YTIC. TP: Theo giấy mời. Mời toàn thể SV tới dự. Viện CNTT&TT chuẩn bị.

+ 15h00 tại C10-202: BGH (PGS. Sơn) chủ trì Họp triên khai Tuần sinh viên NCKH lần thứ 31 năm học 2013-2014. TP: Theo giấy mời. Phòng KHCN chuẩn bị nội dung.

 

THỨ 5

 

+ 8h00 tại Hội trường C2: Chương trình hiến máu nhân đạo “Bách Khoa nghìn giọt hy vọng lần thứ 17”. Kính mời toàn thể Thầy, cô và sinh viên tham dự (cả ngày).
+ 8h00 tại Hội thảo C2: Tuyển dụng của Công ty CRYSTAL GROUP. Mời các bạn SV năm cuối tới tham dự. Phòng CTCT&CTSV phối hợp với công ty CRYSTAL GROUP tổ chức.
+ 8h30 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp tập đoàn MHI, Nhật Bản. TP: Theo giấy mời.
+ 14h00 tại C1-222: Phòng HTQT tiếp Viện KAIST, Hàn Quốc. Mời TTM và Viện CNTT cùng dự.

+ 14h00 tại Hội thảo C2: Lễ Bổ nhiệm Trưởng phòng  Đào tạo Đại học; Viên trưởng các Viện: Điện tử Viễn thông, Đào tạo Liên tục; Giám đốc Trung tâm Điện tử Y sinh. TP: BGH, Cán bộ viên chức của các đơn vị có Trưởng đơn vị được bổ nhiệm. Mời đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Trường và đại diện của các Phòng, Ban, Khoa, Viện khác trong Trường tới dự. Phòng HCTH, TCCB, CTCT&CTSV chuẩn bị.

 

THỨ 6

+ 8h00 tại Hội thảo C2: Tuyển dụng của Công ty JGC. Mời các bạn SV năm cuối tới tham dự. Phòng CTCT&CTSV phối hợp với công ty JGC tổ chức. 

THỨ 7


+ 08h15 tại Hội trường C2: Chương trình sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm thứ 3 - K56 năm học 2013-2014, Chuyên đề “Tư vấn về Chăm sóc sức khỏe và Giáo dục giới tính” gồm các Viện Chương trình Việt nhật, Cơ khí, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Điện tử viễn thông, Cơ khí động lực, Kỹ thuật hạt nhân & Vật lý Môi trường, Vật lý kỹ thuật. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 13h45 tại Hội trường C2:  Chương trình sinh hoạt công dân dành cho sinh viên năm thứ 3 - K56 năm học 2013-2014, Chuyên đề “Tư vấn về Chăm sóc sức khỏe và Giáo dục giới tính” gồm các Viện CN Dệt May – Da Giầy & Thời trang, Kỹ thuật hóa học, Điện, KH & CN Vật liệu, Kinh tế & Quản lý, Ngoại ngữ, Sư phạm kỹ thuật, Toán Ứng dụng & Tin học, Đào tạo tài năng (KSCLC, Chương trình tiên tiến, KSTN), Công nghệ sinh học & Thực phẩm, KH & CN Môi trường, KH & CN Nhiệt lạnh. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 

+ Lịch làm bù cho đợt nghỉ lễ 30/4-1/5/2014 chuyển sang ngày 10/5/2014 (thử bẩy).
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.

Bản mềm lịch tuần

Showing 36 results.
Showing 36 results.