Lịch công tác năm học 2014 - 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 34 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

 + 14h00 tại Hội trường C2: Hội thảo tuyển dụng của Công ty Samsung. Mời toàn thể các bạn SV các ngành quan tâm đến tham dự. phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

THỨ 3

 + 09h00 tại PKC1: BGH (PGS. Khang) tiếp trường Đại học LETI, Nga. Mời Phòng HTQT, Công ty BK-Holdings cùng dự
+ 14h30 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp trường Đại học Tổng hợp Bách Khoa Tomsk, Nga.

THỨ 4
THỨ 5

 + 08h00 tại phòng Hội thảo C2: Hội thảo tuyển dụng của Công ty JGC. Mời toàn thể các bạn SV các ngành Cơ khí, Hóa, Điện quan tâm đến tham dự. phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

THỨ 6

 + 10h00 tại PKC1: BGH (PGS. H.Lương) tiếp Hiệu phó Trường Đại học UNIMORE, Ý. Mời Phòng HTQT, Viện CK, CKĐL cùng dự

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 C2-102 để làm thủ tục giảng hết tập sự trong hai tháng 4 và 5.

+ Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc và kiểm tra việc sử dụng eOffice. Nếu có trục trặc, liên hệ  phòng HCTH (C1-217, ĐT: 3.869 6099).
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.
Bản mềm lịch tuần

Showing 33 results.
Showing 33 results.