Lịch công tác năm học 2014 - 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 38 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4

VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 

THỨ 2
THỨ 3

 + Toàn trường nghỉ làm việc.

THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 + Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc và kiểm tra việc sử dụng eOffice. Nếu có trục trặc, liên hệ  phòng HCTH (C1-217, ĐT: 3.869 6099).

+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.
Bản mềm lịch tuần

Showing 37 results.
Tên Cỡ Downloads Locked  
011_Lich_tuan_38.doc 53,5k 5 Không Xem Xem
012_Lich_tuan_37.doc 68,0k 40 Không Xem Xem
013_Lich_tuan_36.doc 70,0k 82 Không Xem Xem
014_Lich_tuan_35.doc 60,0k 68 Không Xem Xem
015_Lich_tuan_34.doc 52,0k 146 Không Xem Xem
016_Lich_tuan_33.doc 60,0k 125 Không Xem Xem
017_Lich_tuan_32.doc 59,0k 197 Không Xem Xem
018_Lich_tuan_31.doc 53,5k 175 Không Xem Xem
019_Lich_tuan_30.doc 53,0k 142 Không Xem Xem
020_Lich_tuan_27.doc 54,0k 207 Không Xem Xem
021_Lich_tuan_26.doc 55,5k 193 Không Xem Xem
022_Lich_tuan_25.doc 60,0k 296 Không Xem Xem
023_Lich_tuan_24.doc 54,0k 289 Không Xem Xem
024_Lich_tuan_23.doc 56,0k 309 Không Xem Xem
025_Lich_tuan_22.doc 54,5k 345 Không Xem Xem
026_Lich_tuan_21.doc 51,0k 300 Không Xem Xem
027_Lich_tuan_20.doc 55,0k 403 Không Xem Xem
028_Lich_tuan_19.doc 55,0k 319 Không Xem Xem
029_Lich_tuan_18.doc 54,5k 283 Không Xem Xem
030_Lich_tuan_17.doc 59,0k 398 Không Xem Xem
031_Lich_tuan_16.doc 60,0k 384 Không Xem Xem
032.1-CHUONG TRINH LE KY NIEM NGAY 20-11-2014.doc 31,5k 388 Không Xem Xem
032_Lich_tuan_15.doc 57,5k 350 Không Xem Xem
033_Lich_tuan_14.doc 60,0k 461 Không Xem Xem
034_Lich_tuan_13.doc 57,5k 432 Không Xem Xem
035_Lich_tuan_12.doc 54,5k 516 Không Xem Xem
036_Lich_tuan_11.doc 60,5k 564 Không Xem Xem
037_Lich_tuan_10.doc 61,0k 474 Không Xem Xem
038_Lich_tuan_09.doc 58,5k 581 Không Xem Xem
039_Lich_tuan_08.doc 51,5k 499 Không Xem Xem
040_Lich_tuan_07.doc 58,0k 548 Không Xem Xem
041_Lich_tuan_06.doc 55,0k 556 Không Xem Xem
042_Lich_tuan_05.doc 51,0k 715 Không Xem Xem
043_Lich_tuan_04.doc 51,0k 693 Không Xem Xem
044_Lich_tuan_03.doc 49,0k 968 Không Xem Xem
045_Lich_tuan_02.doc 56,0k 829 Không Xem Xem
046_Lich_tuan_01.doc 41,5k 787 Không Xem Xem
Showing 37 results.