Lịch công tác năm học 2014 - 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 04 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 69 NĂM

NGÀY QUỐC KHÁNH  2-9
THỨ 2

 + Toàn trường nghỉ làm việc.

THỨ 3
+ Toàn trường nghỉ làm việc.
THỨ 4

 + 07h00 tại Hội trường C2: Triển khai Chương trình học tập Sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khoá năm học 2014-2015 cho sinh viên K59 các lớp BK1.01 ÷ BK1.24 (cả ngày). Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.
+ 15h30 tại Văn phòng Đảng ủy: Họp Đảng ủy Trường.

THỨ 5

 + 07h00: Tại Quảng trường C1: LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015. Kính mời: BGH, ĐU, CĐ, Hội CCB, Đoàn TN, HSV Trường; Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm, Phòng, Ban, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức và toàn thể sinh viên K59 tham dự. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị nội dung.

+ 08h15 tại Hội trường C2: Triển khai Chương trình học tập Sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khoá năm học 2014-2015 cho sinh viên K59 các lớp: BK2.01 ÷ BK2.19 (cả ngày). Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.
+ 09h00 tại PKC1: BGH (PGS. H. Lương) tiếp Phó Đại sứ Áo và các giáo sư trường ĐH Innsbruck (CH Áo). Mời Phòng HTQT, Viện KTQL cùng dự.
+ 09h30 tại PKC1: BGH (PGS. H. Lương)  tiếp Ban Giám đốc Trường Đại học EPMI (CH Pháp). Mời Phòng HTQT, TT Nghiên cứu ứng dụng và sáng tạo công nghệ (CTI), Viện Điện cùng dự.
+ 09h30 tại D7-204: Khai giảng Chương trình Asian Studies Program. Phòng HTQT và Viện ĐTQT chuẩn bị.
+ 09h45 tại C1-222: Trường ĐH EPMI (CH Pháp) làm việc với Phòng HTQT, Trung tâm CTI, Viện Điện và thăm quan Trung tâm CTI và B/m TĐHCN - Viện Điện.

+ 15h00 tại PK C1: Phòng HTQT tiếp đại diện Đại sư quán Phần Lan. Mời Viện CNTT&TT cùng dự.

THỨ 6

 +  07h00 tại Hội trường C2: Triển khai Chương trình học tập Sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khoá năm học 2014-2015 cho sinh viên K59 các lớp:  BK2.20 ÷ BK2.28; BK3.01 ÷ BK3.10; Toán tin (cả ngày). Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

+ 08h00 tại 702-TV TQB: BGH (GS. Giảng) chủ trì Lễ khai trương “Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản”. TP: Theo giấy mời. Phòng HTQT chuẩn bị.
+ 09h tại C1-222:  BGH (PGS. Tớp) chủ trì Hội thảo JCC  dự án “Tạo lập hệ thống vòng khí thải Carbon với cao su thiên nhiên” do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) viện trợ không hoàn lại. TP: Theo giấy mời. Ban QL các DAĐT chuẩn bị nội dung.
THỨ 7
 

+ Trường làm việc bù ngày 1/9/2014.

+ 07h00 tại Hội trường C2: Triển khai Chương trình học tập Sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khoá năm học 2014-2015 cho sinh viên K59 các lớp: BK3.11 ÷ BK3.16; BK4.01 ÷ BK4.06; BK6.01 ÷ BK6.06 (cả ngày). Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

CHỦ NHẬT

+ 07h00 tại Hội trường C2: Triển khai Chương trình học tập Sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khoá năm học 2013-2014 cho sinh viên hệ Đại học K58 các lớp:  BK5.01 ÷BK5.04; CN1.01-CN1.04; CN2.01-CN2.08; CN3.01-CN3.02; TA1.01÷TA1.02; TA2.01 (cả ngày). Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

 

NHẮC VIỆC:

 + Ngày 3,4-9-2014 (Thứ Tư, Thứ Năm) Công đoàn Trường tổ chức phát tiền hỗ trợ ngày Tết Trung thu cho các cháu là con CBVC Nhà trường.

+ Hiện nay Công đoàn Trường đã gửi Thông báo số 182/CV-CĐBK về việc xin ý kiến góp ý dự thảo “phương án tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia”. BCH đề nghị các đồng chí Chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn trực thuộc triển khai cho toàn thể cán bộ viên chức đơn vị mình được góp ý.
+ Đề nghị các chủ nhiệm đề tài NCKH khẩn trương hoàn thiện chứng từ thanh toán vốn 2014 tại Phòng KH-TV.
+ Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc và kiểm tra việc sử dụng eOffice. Nếu có trục trặc, liên hệ TS. Trần Đức Huy (C1-217, ĐT: 3.869 6099).
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.
Bản mềm lịch tuần

Showing 4 results.