Lịch công tác năm học 2015 - 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 16 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

 + 10h30 tại C1-222: BGH (PGS. N.V.Khang) họp mở thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị giảng đường phục vụ công tác đào tạo. TP: Theo giấy mời.

THỨ 3

 + 09h00 tại Hội trường tầng 10 Thư viện TQB: BGH (GS. Đ.V.Phong) khai mạc Hội nghị Dao động châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 16 (APVC 2015). Kính mời các thầy cố giáo và các em sinh viên quam tâm đến dự.

+ 09h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Lan Anh, Chuyên ngành: Kỹ thuật Hoá học. Đề tài: “Tổng hợp và khảo sát đặc tính điện hoá của vật liệu oxit mangan có chứa kim loại chuyển tiếp Fe, Co, Ni định hướng ứng dụng trong siêu tụ”. Mã số: 62520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
+ 11h00 tại C1-222: Phòng HTQT tiếp đoàn sinh viên trao đổi TF SCALE.
+ 14h00 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp trường Đại học Soongsil (Hàn Quốc).

+ 14h00: Hiệu trưởng làm việc với Phòng CTCT&CTSV.

THỨ 4

 + 09h00 tại Hội trường tầng 10 Thư viện TQB: Hội nghị Dao động châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 16 (APVC 2015) tiếp tục (cả ngày).

+ 09h00 tại PK C1: BGH (PGS.H.M.Sơn) tiếp bà ANKE STAHL Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức.
+ 09h00 tại C1-213: BGH (PGS. N.V.Khang) tiếp  Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Mời Phòng KHTV, Ban QLDA cùng dự.
+ 10h00 tại PKC1: BGH (PGS. H.M Sơn, PSG. P.H. Lương) tiếp Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cyber Seoul và đoàn Asean Cyber University (ACU - Hàn Quốc). Mời Phòng HTQT, TT Mạng cùng dự.
+ 14h30 tại C1-222: BGH (PGS. H.M Sơn) chủ trì lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐHBKHN và Công ty Núi Pháo HC Starck Tungsten Chemicals Manufaturing. Mời Phòng HTQT, KHCN, ĐTĐH, CTCT&CTSV, Viện KTHH, KH&KT VL, KH&CNMT cùng dự.

+ 14h30 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Mạnh Hà, Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí. Đề tài: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tạo hình bề mặt tự do cấu trúc elip lõm khi gia công trên máy phay CNC”. Mã số: 62520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 5

 + 09h00 tại Hội trường tầng 10 Thư viện TQB: Hội nghị Dao động châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 16 (APVC 2015) tiếp tục (cả ngày).

+ 09h00 tại Phòng Hội thảo C2: BGH (PGS. T.V. Tớp) chủ trì Lễ trao bằng tốt nghiệp ngành Quản trị Doanh nghiệp thuộc chương trình hợp tác với ĐH UPMF, CH Pháp. TP: Theo giấy mời. 

+ 9h00 tại C1-222: Phòng HTQT tiếp Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) – Úc. Mời Viện Điện, CNTT&TT, CK, CKĐL, KH&CNMT, SĐH, TTNC ƯD& ST CN cùng dự.

THỨ 6

 + 09h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Thông, Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ. Đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học & khảo sát hoạt tính sinh học của 3 loài thực vật: cây Sói đứng (Chloranthus erectus, Chloranthaceae), cây Mắc niễng bạc (Eberhardtia aurata, Sapotaceae) và cây Côm (Elaeocarpus griffithii, Elaeocarpaceae)”. Mã số: 62440114. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 7

 + 18h00 tại Hội trường C2: Viện Kỹ thuật Hóa học tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho các lớp sinh viên K57, K58, K59 và trao học bổng Đạm Cà mau - Hạt ngọc mùa vàng, công ty Zeon cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên nghèo vượt khó. Kính mời các Thầy, Cô và sinh viên tham dự.

CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 + Đề nghị các chủ nhiệm đề tài NCKH khẩn trương hoàn thiện chứng từ thanh toán vốn 2015 tại Phòng KH-TV.

+ Đề nghị các Viện, Trung tâm được phân cấp kinh phí năm học 2014-2015 khẩn trương tập hợp chứng từ về Phòng KH-TV để thanh toán tiền cho cán bộ và giáo viên (bao gồm: Tiền giảng dạy, thực tập, coi thi, chấm thi, vật tư hóa chất, VPP ....)
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.
Bản mềm lịch tuần

Showing 18 results.
Showing 18 results.