Lịch công tác năm học 2013 - 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 46 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

 + 8h30 tại Hội trường C2: BGH (PGS. Sơn) chủ trì tập huấn công tác coi thi tuyển sinh ĐH năm 2014. TP: Cán bộ tham gia coi thi TSĐH 2014 toàn trường (Yêu cầu không ai vắng mặt). Phòng ĐTĐH chuẩn bị nội dung.

+ 9h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đặng Thị Hồng Huế, Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu. Đề tài: “Nghiên cứu cơ chế phá hủy phôi trong quá trình cán nêm ngang”. Mã số: 62620309. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
+ 9h00 tại C1 - 213: Phòng HTQT tiếp công ty Mitani (Nhật Bản).
+10h00 tại C1 - 213: Phòng HTQT tiếp tập đoàn công nghiệp nặng IHI (Nhật Bản).

+ 14h30 tại C1-222: BGH (PGS. Sơn) chủ trì Họp hội đồng khoa học xét chọn công trình Sinh viên NCKH trường ĐHBK Hà Nội gửi dự thi giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014. TP: Theo giấy mời. Phòng KHCN chuẩn bị.

THỨ 3

 + 8h30 tại phòng Hội thảo C2: Cơ hội nghề nghiệp tại Công ty LG Electronics Việt Nam. Mời các bạn sinh viên năm cuối tới tham dự. Phòng CTCT&CTSV phối hợp với Công ty LG Electronics Việt Nam tổ chức.

+ 9h00 tai Phòng 702 - TV TQB: BGH (PGS. H. Lương) khai mạc Phiên họp thường niên Dự án EU-FP7  “Giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch của các cây có củ - GRATITUDE” . TP: Theo giấy mời. Viện CNSH-CNTP chuẩn bị

+ 10h00 tại Văn phòng Công đoàn: Lễ trao học bổng Quỹ tấm lòng vàng cho SV nghèo vượt khó năm học 2013-2014. TP: Theo giấy mời.

THỨ 4

 + 10h00 tại C1-222: BGH (PGS.C.Lương) chủ trì, họp Tổng kết hoạt động Ban TVNVSP năm học 2013-2014 và triển khai công tác dự giờ năm học 2014-2015. TP: Theo giấy mời. TTĐBCL chuẩn bị
+ 14h00 tại C1-222: BGH (GS.Giảng, PGS.C.Lương) chủ trì họp Tổng kết thực hiện Đề án “Đổi mới công tác lưu trữ và quản lý văn bản tại Trường ĐHBKHN”. TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường. Phòng HCTH chuẩn bị.

THỨ 5

 + 9h00 tại PK C1 : BGH (PGS. H.Lương) tiếp Đoàn Giáo sư Viện  Nghiên cứu - Phát triển Quốc gia về Dệt may và Da dày Rumani (INCDTP). Mời  phòng HTQT, Viện DMDD&TT, TT Polyme cùng dự.

+ 9h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lưu Thị Lan Anh, Chuyên ngành:Vật lý kỹ thuật. Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp chức năng nano ZnO đến hoạt động của pin mặt trời màng mỏng glass/TCO/nanoZnO/CdS/CuInS2/Me lắng đọng bằng phương pháp USPD-ILGAR”. Mã số: 62520401. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 16h00 tại Văn phòng Đảng ủy C2-204: Họp Đảng ủy Trường.

THỨ 6

 + 8h30 tại Phòng hội thảo C10:  BGH (PGS. H.Lương) phát biểu khai mạc  Xê-mi-na  “Ứng dụng công nghệ nano-plasma trong xử lý vật liệu dệt”. Phòng HTQT và Viện DMDD&TT chuẩn bị. Mời các thầy cô quan tâm tới dự.
+ 9h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Viết Huy , Chuyên ngành:Vật lý kỹ thuật. Đề tài: “Mô phỏng phân bố góc, tỷ phần các đơn vị cấu trúc và cơ tính của các vật liệu hai nguyên AOx”. Mã số: 62520401. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 + Ngày 24/6/2014 (thứ 3) Phòng KHTV phát tiền hỗ trợ nghỉ hè năm 2014 cho CBVC. Đề nghị các đơn vị lập danh sách CBVC nộp về phòng KHTV trong ngày 23/6/2014 (thứ 2).

+ Đề nghị các đơn vị lưu ý lịch kiểm tra công tác chuẩn bị cho đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2008 theo công văn số 40/ĐHBK-ĐBCL ngày 18/6/2014. 
+ 9h45 ngày 23 tháng 6 năm 2014. Điện lực Hai Bà Trưng cắt điện trạm điệm TBA Bách khoa 1 để xử lý MBA thấm dầu.
+ Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc và kiểm tra việc sử dụng eOffice. Nếu có trục trặc, liên hệ TS. Trần Đức Huy (C1-217, ĐT: 3.869 6099).
+ Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khối Phòng, Ban, Trung tâm nộp báo cáo quý II/2014( theo mẫu báo cáo mới phòng HCTH đã gửi qua eOffice) bản cứng và bản mềm về phòng HCTH (C1-217; mail: hcth@hust.edu.vn) trước ngày 7/7/2014.
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.
Bản mềm lịch tuần

Showing 44 results.
Tên Cỡ Downloads Locked  
01_lich_tuan_44.doc 53,5k 165 Không Xem Xem
lich tuan 02.doc 46,5k 1086 Không Xem Xem
Lich_tuan_01.doc 43,0k 657 Không Xem Xem
lich_tuan_03.doc 47,0k 672 Không Xem Xem
Lich_tuan_04.doc 47,0k 693 Không Xem Xem
Lich_tuan_05.doc 49,0k 501 Không Xem Xem
Lich_tuan_06.doc 56,0k 508 Không Xem Xem
Lich_tuan_07.doc 49,5k 544 Không Xem Xem
Lich_tuan_08.doc 50,0k 518 Không Xem Xem
lich_tuan_09.doc 50,0k 491 Không Xem Xem
Lich_tuan_10.doc 52,0k 455 Không Xem Xem
Lich_tuan_11.doc 55,0k 437 Không Xem Xem
Lich_tuan_12.doc 46,5k 405 Không Xem Xem
Lich_tuan_13.doc 52,0k 408 Không Xem Xem
Lich_tuan_14.doc 37,5k 348 Không Xem Xem
Lich_tuan_15.doc 43,0k 352 Không Xem Xem
Lich_tuan_16.doc 40,0k 337 Không Xem Xem
Lich_tuan_17.doc 40,5k 321 Không Xem Xem
Lich_tuan_18.doc 48,0k 322 Không Xem Xem
Lich_tuan_19.doc 49,5k 368 Không Xem Xem
Lich_tuan_20.doc 47,0k 370 Không Xem Xem
Lich_tuan_21.doc 44,5k 375 Không Xem Xem
Lich_tuan_22.doc 43,5k 394 Không Xem Xem
Lich_tuan_23.doc 46,0k 244 Không Xem Xem
Lich_tuan_24.doc 45,0k 332 Không Xem Xem
Lich_tuan_27.doc 43,5k 227 Không Xem Xem
Lich_tuan_28.doc 46,5k 262 Không Xem Xem
Lich_tuan_29.doc 46,0k 261 Không Xem Xem
lich_tuan_30.doc 47,0k 244 Không Xem Xem
lich_tuan_31.doc 47,5k 228 Không Xem Xem
lich_tuan_32.doc 48,5k 234 Không Xem Xem
Lich_tuan_33.doc 44,0k 2 Không
Lich_tuan_34.doc 49,0k 219 Không Xem Xem
lich_tuan_35.doc 53,0k 305 Không Xem Xem
lich_tuan_36.doc 45,0k 271 Không Xem Xem
lich_tuan_37.doc 54,0k 191 Không Xem Xem
lich_tuan_38.doc 40,0k 220 Không Xem Xem
lich_tuan_39.doc 47,5k 209 Không Xem Xem
lich_tuan_40.doc 51,0k 149 Không Xem Xem
lich_tuan_41.doc 47,0k 138 Không Xem Xem
lich_tuan_42.doc 55,5k 152 Không Xem Xem
lich_tuan_43.doc 45,0k 184 Không Xem Xem
lich_tuan_45.doc 49,5k 103 Không Xem Xem
lich_tuan_46.doc 56,0k 213 Không Xem Xem
Showing 44 results.