Lịch công tác năm học 2014 - 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 30 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 

THỨ 2
THỨ 3
+ 10h00 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp Đại học Công nghệ Shibaura (SIT), Nhật Bản.

+ 15h00 tại C1-213: Họp về quy định chế độ làm việc của giảng viên. TP: Theo giấy mời.

THỨ 4

 + 09h00 tại C1-213: Họp về phân công nhiệm vụ cho các cán bộ mới tuyển dụng. TP: Theo giấy mời.
+ 13h30 tại C1-221: Họp về tổ chức Openday. TP: Theo giấy mời.

THỨ 5
+ 09h00 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp Đại học Glasgow Singapore.

+ 15h00 tại C1-213: Họp về quy định công tác văn thư. TP: Theo giấy mời.

THỨ 6
+ 8h00 tại Hội trường C2: Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Kính mời toàn thể CBVC và các em sinh viên tới dự.
+ 14h00 tại Sân vận động Bách Khoa: Khai mạc giải bóng đá nữ sinh viên Bách Khoa. Kính mời toàn thể các thầy cô và các em sinh viên tới dự.

 

+ 15h00 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp Công ty IHI. Mời Phòng CTCT&CTSV cùng dự.
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 + Chiếu Thứ 4 ngày 4/3/2015 Phòng KHTV phát tiền 8-3 cho nữ CBVC. Đề nghị các đơn vị lập danh sách nữ CBVC gửi về phòng KHTV trước ngày thứ 4.

+ 14h00 ngày 2/3/2015 kính mời Công đoàn các đơn vị về VPCĐ trường C2-214 nhận vé mời tham dự Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3.
+ Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc và kiểm tra việc sử dụng eOffice. Nếu có trục trặc, liên hệ  phòng HCTH (C1-217, ĐT: 3.869 6099).
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.

+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu

Bản mềm lịch tuần

Showing 29 results.
Showing 29 results.