Lịch công tác năm học 2015 - 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 51 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 87 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
(28/7/1929 – 28/7/2016)
THỨ 2

 + 10h00 tại C1-213: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp đại diện ĐH Kyoto (Nhật Bản).

+ 14h30 tại C1-213: BGH (PGS. H.Q.Thắng) tiếp đại diện công ty Linagora Việt Nam. Mời phòng HTQT, Viện CNTT&TT cùng dự. 
THỨ 3

 + 08h30 tại C1-213: BGH (PGS. P.H. Lương) chủ trì họp hội đồng xét thủ khoa và thủ khoa xuất sắc sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Kính mời các thầy cô trong Hội đồng xét duyệt đến dự. Phòng CTCT-CTSV chuẩn bị.

THỨ 4

 + Hội thảo khoa học chào mừng 60 năm thành lập Trường ĐHBKHN: “International Conference on Communications and Electronics (ICCE) 2016” tại Thành phố Hạ Long.

+ 10h00 tại C1-213: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp đại diện ĐH Osaka (Nhật Bản). Thành phần theo giấy mời.
THỨ 5

 + 16h00 tại C1-222: BGH (PGS. H. M. Sơn) chủ trì lễ ký thỏa thuận hợp tác với Viện Kỹ thuật Hải Quân. TP. Theo giấy mời. Phòng HC-TH chuẩn bị.

THỨ 6
THỨ 7
CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 + 08h00 Thứ Hai, ngày 1/8/2016 tại phòng 923 – Tòa nhà TQB: Ban Giám hiệu họp giao ban lãnh đạo các đơn vị cấp 2 toàn trường. TP: BGH, Trưởng và Phó trưởng các đơn vị cấp 2. Kính mời Chủ tịch hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường, Chủ tịch hội đồng thành viên Cty BK Holdings cùng dự.

Bản mềm lịch tuần

Showing 50 results.
Tên Cỡ Downloads Locked  
000-Lich_tuan_48.doc 67,5k 197 Không Xem Xem
001_Lich_tuan_47.doc 70,5k 0 Không
002_Lich_tuan_46.doc 72,5k 109 Không Xem Xem
003_Lich_tuan_45.doc 71,5k 141 Không Xem Xem
004_Lich_tuan_44.doc 72,0k 120 Không Xem Xem
005_Lich_tuan_43.doc 75,5k 192 Không Xem Xem
006_Lich_tuan_42.doc 73,0k 187 Không Xem Xem
007_Lich_tuan_41..doc 78,5k 133 Không Xem Xem
008_Lich_tuan_40.doc 82,0k 217 Không Xem Xem
009_Lich_tuan_39.doc 69,5k 235 Không Xem Xem
010_Lich_tuan_38.doc 72,5k 166 Không Xem Xem
011_Lich_tuan_37.doc 70,5k 379 Không Xem Xem
012_Lich_tuan_36.doc 75,5k 319 Không Xem Xem
013_Lich_tuan_35.doc 78,0k 279 Không Xem Xem
014_Lich_tuan_34.doc 71,0k 291 Không Xem Xem
015_Lich_tuan_33.doc 74,0k 324 Không Xem Xem
016_Lich_tuan_32.doc 77,0k 356 Không Xem Xem
017_Lich_tuan_31.doc 75,0k 291 Không Xem Xem
018_Lich_tuan_30.doc 78,5k 346 Không Xem Xem
019_Lich_tuan_29.doc 71,0k 361 Không Xem Xem
020_Lich_tuan_28.doc 62,0k 274 Không Xem Xem
021_Lich_tuan_26.doc 63,0k 479 Không Xem Xem
022_Lich_tuan_25.doc 73,0k 524 Không Xem Xem
023_Lich_tuan_24.doc 80,5k 437 Không Xem Xem
024_Lich_tuan_23.doc 72,0k 208 Không Xem Xem
025_Lich_tuan_22.doc 67,0k 473 Không Xem Xem
026_Lich_tuan_21.doc 65,5k 461 Không Xem Xem
027_Lich_tuan_20.doc 66,5k 526 Không Xem Xem
028_Lich_tuan_19.doc 73,5k 692 Không Xem Xem
029_Lich_tuan_18.doc 74,5k 708 Không Xem Xem
030_Lich_tuan_17.doc 71,5k 742 Không Xem Xem
031_Lich_tuan_16.doc 73,5k 783 Không Xem Xem
032.1_CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11.doc 34,0k 679 Không Xem Xem
032.2_DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN.doc 82,0k 725 Không Xem Xem
032_Lich_tuan_15.doc 69,5k 690 Không Xem Xem
033_Lich_tuan_14.doc 207,0k 733 Không Xem Xem
034_Lich_tuan_13.doc 65,5k 927 Không Xem Xem
035_Lich_tuan_12.doc 68,5k 729 Không Xem Xem
036_Lich_tuan_11.doc 78,5k 710 Không Xem Xem
037_Lich_tuan_10.doc 66,5k 692 Không Xem Xem
038_Lich_tuan_09.doc 66,5k 714 Không Xem Xem
039_Lich_tuan_08.doc 69,5k 765 Không Xem Xem
040_Lich_tuan_07.doc 68,0k 707 Không Xem Xem
041_Lich_tuan_06.doc 73,5k 690 Không Xem Xem
042_Lich_tuan_05.doc 70,5k 940 Không Xem Xem
043_Lich_tuan_04.doc 63,0k 912 Không Xem Xem
044_Lich_tuan_03.doc 70,5k 970 Không Xem Xem
045_Lich_tuan_02.doc 59,5k 889 Không Xem Xem
046_Lich_tuan_01.doc 63,0k 1126 Không Xem Xem
099-Lich_tuan 51.doc 68,0k 6 Không Xem Xem
Showing 50 results.