Lịch công tác năm học 2015 - 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 55 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

 + 09h00 tại C1-213: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp chuyên gia Trung tâm phát triển giáo dục - EDC (Hoa kỳ) (cả ngày).

+ 09h00 tại C10-202: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Tiến Hòa, chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông. Đề tài: “Giải pháp phân chia tần số và công suất dưới điều kiện ràng buộc nhiễu cho truyền thông nhận thức sử dụng OFDM”. Mã số: 62520208. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h00 tại C10-202: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phùng Thị Hồng Vân, chuyên ngành: Vật liệu điện tử. Đề tài: “Nghiên cứu biến tính dây nano SnO2, WO3 nhằm ứng dụng cho cảm biến khí H2S và NO2”. Mã số: 62440123. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 3

 + 09h00 tại C10-202: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Toán, chuyên ngành: Vật liệu điện tử. Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí H2 và H2S trên cơ sở màng SnO2 biến tính đảo xúc tác micro-nano”. Mã số: 62440123. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 09h30 tại C1-213: BGH (PGS. H.M.Sơn) tiếp đại diện Công ty Robert Bosch (Đức). Mời Lãnh đạo phòng HTQT, Viện Điện, ĐTVT, CNTT & TT, KTĐK&TĐH cùng dự
+ 13h00 tại C1-213: Lãnh đạo phòng HTQT làm việc với chuyên gia Trung tâm phát triển giáo dục - EDC (Hoa kỳ).

+ 14h00 tại C1- 222: BGH (PGS.P.H.Lương) chủ trì họp triển khai tiếp đón sinh viên khóa 61 nhập Trường. TP: Trưởng các đơn vị: CTCT&CTSV, ĐTĐH, HC-TH, QT, TB, BV, KHTV, Đoàn TN, TT Y tế, TT QLKTX, TT PVBK, TT TT&QHCC, Viện SIE. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị nội dung.

THỨ 4

 + 09h00 tại C1-213: BGH (PGS. H.M. Sơn) tiếp Công ty Thysenkrupp (Đức). Mời phòng HTQT, Viện CK, KHKT-VL, KTHH cùng dự

+ 09h00 tại PKC1: BGH (PGS. H.Q.Thắng) tiếp đại diện dự án USAID COMET (Hoa kỳ). Mời Phòng HTQT, TT ĐBCL cùng dự.

+ 14h00 tại C1-213: Lãnh đạo phòng HTQT tiếp đại diện Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Mời Viện MICA cùng dự.

THỨ 5

 + 09h00 tại C10-202: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Hà, chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học. Đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp metyl este từ dầu dừa và dầu hạt cải trên xúc tác bazơ rắn, sử dụng làm thành phần pha chế nhiên liệu phản lực biokerosen”. Mã số: 62520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
+ 10h00 tại C1-213: Lãnh đạo phòng HTQT làm việc với chuyên gia dự án USAID COMET (cả ngày).

THỨ 6

 + 08h30 tại C1-222: Gặp gỡ giảng viên trẻ và giới thiệu về phương pháp giảng dạy của Mekong skills to work (Hoa Kỳ). TP: Theo thông báo. Trung tâm ĐBCL & phòng HTQT chuẩn bị
+ 09h00 tại C10-202: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Phạm Thế Tùng, chuyên ngành: Hoá hữu cơ. Đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài san hô mềm Sarcophyton pauciplicatum và Sinularia cruciata ở Việt Nam”. Mã số: 62440114. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 7
CHỦ NHẬT
+ 07h30 tại Quảng trường C1 và KTX: Tiếp đón tân sinh viên khóa 61 nhập Trường (cả ngày).

+ 08h00 tại Hội trường tầng 10 tòa nhà Tạ Quang Bửu: Hội nghị biểu dương các cháu học sinh giỏi là con cán bộ viên chức năm học 2015 – 2016.

 

NHẮC VIỆC:

+ Hiện nay Công đoàn trường đã gửi giấy mời cho các cháu học sinh giỏi là con CBVC nhà trường. Đề nghị các đơn vị kiểm tra lại tên và danh sách các cháu học sinh giỏi. Nếu có gì sai sót, các đơn vị phản hồi về văn phòng Công đoàn trường trước ngày 23/8/2016.

 

+ Thứ 6 ngày 26/8/2016 Phòng KHTV chi tiền phúc lợi 2/9. Đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi về phòng KHTV trước ngày 25/8/2016.
Bản mềm lịch tuần

Showing 54 results.
Tên Cỡ Downloads Locked  
000-Lich_tuan_48.doc 67,5k 364 Không Xem Xem
001_Lich_tuan_47.doc 70,5k 0 Không
002_Lich_tuan_46.doc 72,5k 166 Không Xem Xem
003_Lich_tuan_45.doc 71,5k 192 Không Xem Xem
004_Lich_tuan_44.doc 72,0k 173 Không Xem Xem
005_Lich_tuan_43.doc 75,5k 253 Không Xem Xem
006_Lich_tuan_42.doc 73,0k 234 Không Xem Xem
007_Lich_tuan_41..doc 78,5k 195 Không Xem Xem
008_Lich_tuan_40.doc 82,0k 277 Không Xem Xem
009_Lich_tuan_39.doc 69,5k 294 Không Xem Xem
010_Lich_tuan_38.doc 72,5k 216 Không Xem Xem
011_Lich_tuan_37.doc 70,5k 436 Không Xem Xem
012_Lich_tuan_36.doc 75,5k 381 Không Xem Xem
013_Lich_tuan_35.doc 78,0k 334 Không Xem Xem
014_Lich_tuan_34.doc 71,0k 339 Không Xem Xem
015_Lich_tuan_33.doc 74,0k 369 Không Xem Xem
016_Lich_tuan_32.doc 77,0k 407 Không Xem Xem
017_Lich_tuan_31.doc 75,0k 346 Không Xem Xem
018_Lich_tuan_30.doc 78,5k 401 Không Xem Xem
019_Lich_tuan_29.doc 71,0k 414 Không Xem Xem
020_Lich_tuan_28.doc 62,0k 322 Không Xem Xem
021_Lich_tuan_26.doc 63,0k 528 Không Xem Xem
022_Lich_tuan_25.doc 73,0k 577 Không Xem Xem
023_Lich_tuan_24.doc 80,5k 483 Không Xem Xem
024_Lich_tuan_23.doc 72,0k 257 Không Xem Xem
025_Lich_tuan_22.doc 67,0k 525 Không Xem Xem
026_Lich_tuan_21.doc 65,5k 513 Không Xem Xem
027_Lich_tuan_20.doc 66,5k 583 Không Xem Xem
028_Lich_tuan_19.doc 73,5k 740 Không Xem Xem
029_Lich_tuan_18.doc 74,5k 760 Không Xem Xem
030_Lich_tuan_17.doc 71,5k 795 Không Xem Xem
031_Lich_tuan_16.doc 73,5k 839 Không Xem Xem
032.1_CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11.doc 34,0k 726 Không Xem Xem
032.2_DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN.doc 82,0k 785 Không Xem Xem
032_Lich_tuan_15.doc 69,5k 736 Không Xem Xem
033_Lich_tuan_14.doc 207,0k 785 Không Xem Xem
034_Lich_tuan_13.doc 65,5k 980 Không Xem Xem
035_Lich_tuan_12.doc 68,5k 784 Không Xem Xem
036_Lich_tuan_11.doc 78,5k 770 Không Xem Xem
037_Lich_tuan_10.doc 66,5k 743 Không Xem Xem
038_Lich_tuan_09.doc 66,5k 770 Không Xem Xem
039_Lich_tuan_08.doc 69,5k 822 Không Xem Xem
040_Lich_tuan_07.doc 68,0k 757 Không Xem Xem
041_Lich_tuan_06.doc 73,5k 750 Không Xem Xem
042_Lich_tuan_05.doc 70,5k 998 Không Xem Xem
043_Lich_tuan_04.doc 63,0k 974 Không Xem Xem
044_Lich_tuan_03.doc 70,5k 1027 Không Xem Xem
045_Lich_tuan_02.doc 59,5k 948 Không Xem Xem
046_Lich_tuan_01.doc 63,0k 1204 Không Xem Xem
096-Lich_tuan 54.doc 64,5k 56 Không Xem Xem
096-Lịch_tuần 55.doc 76,0k 30 Không Xem Xem
097-Lich_tuan 53.doc 66,5k 38 Không Xem Xem
098-Lich_tuan 52.doc 66,5k 61 Không Xem Xem
099-Lich_tuan 51.doc 69,5k 46 Không Xem Xem
Showing 54 results.