Lịch công tác năm học 2014 - 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 25 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 08h00  tại Hội trường C2: Chương trình hiến máu nhân đạo tiếp tục (cả ngày). Kính mời toàn thể các thầy cô và các em sinh viên đến tham dự.
+ 15h00 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp KOICA (Hàn Quốc). Mời TT Ngoại ngữ cùng dự.

THỨ 3

+ 09h00 tại C1-222: BGH (PGS. H.Lương) chủ trì họp “Đầu tư phần mềm quản lý Thư viện”. TP: Theo giấy mời.
+ 14h00 tại C1-222: Phòng HTQT và Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) giới thiệu học bổng Sau Đại học cho CB, SV trường. Mời CB, SV quan tâm tham dự.
+ 14h30 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp Tập đoàn Artware (Nhật Bản)
+ 15h30 tại phòng Hội thảo C2: Lễ trao bằng Tiến sĩ. TP: BGH (PGS. Sơn), đại diện Lãnh đạo các Viện chuyên ngành, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, Nghiên cứu sinh, cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh nhận bằng.

THỨ 4

+ 08h30 tại C1-213: BGH (PGS. Sơn) chủ trì họp HĐ tuyển sinh sau đại học đợt tháng 3/2015. TP: Các thành viên HĐTS sau đại học.
+ 9h00 tai C1-222: BGH (PGS. H. Lương) chủ trì Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Viện KHCN Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản và Trường Đào tạo Sau đại học về Năng lượng và Môi trường của Đại học Công nghệ King Mongkut Thornburi, Thái Lan. TP: theo giấy mời.
+ 09h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đỗ Thị Thanh Hà, Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học. Đề tài: “Nghiên cứu vật liệu xúc tác trên cơ sở coban cho quá trình chuyển hoá khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng”. Mã số: 62520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
+ 14h00 tại C1-222: Phòng HTQT giới thiệu và hướng dẫn nộp hồ sơ chương trình học bổng LOTUS +, Erasmus Mundus Action 2. Mời CB, SV quan tâm tham dự.
+ 14h45 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp Tập đoàn công nghiệp Siam Cement Group (SCG-Thái Lan). Mời Viện KTHH cùng dự.

THỨ 5

+ 09h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Võ Đức Anh, Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học. Đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO-5 và meso-SAPO-5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải”. Mã số: 62520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
+ 09h00 tại  phòng 702 – Thư viện TQB: Bài giảng Kỹ thuật Hàng không do ĐHBK HN và Tập đoàn Mitsubishi phối hợp tổ chức. Phòng HTQT và Viện CKĐL chuẩn bị. TP: Theo giấy mời (cả ngày).

THỨ 6

+ 9h00 tại phòng 923 – Thư viện TQB: BGH (PGS. H. Lương) khai mạc Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc trực tuyến trong các trường ĐH tại Việt Nam. TP: Theo giấy mời. TT Mạng chuẩn bị.
+ 09h00 tại phòng 702-Thư viện TQB : Bài giảng Kỹ thuật Hàng không do ĐHBK HN và Tập đoàn Mitsubishi phối hợp tổ chức. Phòng HTQT và Viện CKĐL chuẩn bị. TP: Theo giấy mời (cả ngày).
+ 09h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Tuấn Nghĩa, Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực. Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu diesel sinh học sản xuất tại Việt Nam đến tính năng kinh tế - kỹ thuật và phát thải của động cơ”. Mã số: 62520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THỨ 7

+ 08h00 tại Hội trường C2: Sinh hoạt công dân sinh viên K59 - học kỳ II năm học 2014-2015 Chuyên đề “Định hướng ngành cho sinh viên năm thứ nhất” – dành cho sinh viên nhóm ngành 2 gồm: BK2.01 ÷ BK2.14; CN2.01 ÷ CN2.08. Đại diện lãnh đạo các đơn vị giao lưu với SV: Viện Điện, Viện Điện tử Viễn thông, Viện CN Thông tin & Truyền thông, Viện Toán Ứng dụng & Tin học, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&CTSV. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.
+ 13h30 tại Hội trường C2: Sinh hoạt công dân sinh viên K59 - học kỳ II năm học 2014-2015 Chuyên đề “Định hướng ngành cho sinh viên năm thứ nhất” - dành cho sinh viên nhóm ngành 2 gồm: BK2.15 ÷ BK2.28; Chương trình KSCLC, KSTN (CNTT, ĐTVT, Toán tin, ĐKTĐ), Chương trình tiên tiến (Điện ĐT, KT Y sinh), Việt Nhật, ICT, Toán tin. Đại diện lãnh đạo các đơn vị giao lưu với SV: Viện Điện, Viện Điện tử Viễn thông, Viện CN Thông tin & Truyền thông, Viện Toán Ứng dụng & Tin học, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&CTSV. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

CHỦ NHẬT

+ 08h00 tại Hội trường C2: Sinh hoạt công dân sinh viên K59 - học kỳ II năm học 2014-2015 Chuyên đề “Định hướng ngành cho sinh viên năm thứ nhất” - dành cho sinh viên nhóm ngành 1 gồm: BK1.01 ÷ BK1.24; CN1.01 ÷ CN1.04, CTTT -Cơ Điện tử, KSTN - Cơ điện tử. Đại diện lãnh đạo các đơn vị giao lưu với SV: Viện Cơ khí, Viện Cơ khí Động lực, Viện KH&KT Nhiệt-Lạnh, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&CTSV. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.
+ 13h30 tại Hội trường C2: Sinh hoạt công dân sinh viên K59 - học kỳ II năm học 2014-2015 Chuyên đề “Định hướng ngành cho sinh viên năm thứ nhất” - dành cho sinh viên nhóm ngành 3 gồm: BK3.01 ÷ BK3.16; CN3.01 ÷ CN3.02. Đại diện lãnh đạo các đơn vị giao lưu với SV: Viện Kỹ thuật Hóa học, Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm, Viện KH&CN Môi trường, Phòng ĐTĐH, Phòng CTCT&CTSV. Phòng CTCT&CTSV chuẩn bị.

 

NHẮC VIỆC:

+ Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khối Phòng, Ban và Trung tâm nộp báo cáo Quý IV năm 2014 về phòng HCTH C1-217 mail: hcth@hust.edu.vn trước ngày 23/1/2015.
+ Đã có thẻ BHYT năm 2015, đề nghị các đơn vị cử người lên nhận tại phòng TCCB (C1-205).
+ Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc và kiểm tra việc sử dụng eOffice. Nếu có trục trặc, liên hệ phòng HCTH (C1-217, ĐT: 3.869 6099).
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.

Bản mềm lịch tuần

Showing 26 results.
Showing 26 results.