Lịch công tác năm học 2013 - 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 36 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2
THỨ 3

 + 9h00 tại C1-222: BGH (PGS. C.Lương) chủ trì Họp bàn về kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2014-2015. TP: Lãnh đạo các Khoa Viện. 

THỨ 4

 + 8h00 tại Hội trường C2, BGH (PGS. Sơn) chủ trì Lễ Khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ 2014A. TP: Theo giấy mời. Viện ĐT SĐH chuẩn bị nội dung
+ 16h00 tại phòng họp Đảng ủy C2-204: Họp Đảng ủy trưởng.

THỨ 5

 + 8h30 tại C1-222: BGH (PGS. C.Lương) chủ trì, tập huấn tự đánh giá 3 chương trình tiên tiến: Cơ điện tử, khoa học kỹ thuật vật liệu và kỹ thuật Y sinh theo tiêu chuẩn AUN-QA. TP: Theo giấy mời.

+ 10h00 tại phòng Hội thảo C2: Phòng HTQT và ĐHQG Chonnam (Hàn Quốc) giới thiệu học bổng Sau Đại học. Mời CB, SV cùng dự.
THỨ 6

 + 9h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Thị Ngân, Chuyên ngành: Toán ứng dụng. Đề tài: “Dùng phương pháp Monte Carlo để giải một lớp bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp liên quan đến quá trình điểm gắn mã và áp dụng”. Mã số: 62460112. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

+ 14h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Phương Huy, Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông. Đề tài: “Mô hình kết hợp logic mờ và giải thuật di truyền cho bài toán quán lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP”. Mã số: 62520208. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
THỨ 7

 + 9h00 tại Hội thảo C2: Tuyển dụng của Công ty VIJA. Mời các bạn SV năm cuối tới tham dự.

CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 + Đề nghị các Khoa, Viện có giảng viên đến hạn xét hết tập sự hoàn thiện hồ sơ và gửi về Trung tâm ĐBCL, phòng C2-102 để làm thủ tục giảng hết tập sự trong hai tháng 4 và 5 .

+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.
Bản mềm lịch tuần

Showing 35 results.
Showing 35 results.