Lịch công tác năm học 2014 - 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 47 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

+ 14h30 tại C1-222: BGH (PGS. N.V.Khang, PGS. H.M.Sơn) chủ trì họp rà soát công tác tổ chức coi thi THPT Quốc gia năm 2015 tại Cụm thi ĐH Bách khoa Hà Nội. TP: Các trưởng điểm thi; các trưởng phòng, trung tâm, viện: HCTH, ĐTĐH, KHTV, CTCT&CTSV, QT, TB, BV, ĐBCL, QHCC, TT KTX, TTYT, TTPV, TT Mạng thông tin. Mời Đoàn TN cùng dự.

THỨ 3

 

Tập trung thi THPT Quốc Gia 2015

THỨ 4

 

Thi THPT Quốc Gia 2015

THỨ 5

 

Thi THPT Quốc Gia 2015

THỨ 6

 

Thi THPT Quốc Gia 2015

THỨ 7

 

Thi THPT Quốc Gia 2015

CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

+ Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo đơn vị mình thực hiện nghiêm túc thông báo về kế hoạch tổ chức thi THPT Quốc gia 2015 đã gửi trên phần mềm điện tử eOffice, đảm bảo tốt công tác an ninh cho kỳ thi.
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.

Bản mềm lịch tuần

Showing 46 results.
Tên Cỡ Downloads Locked  
002_Lich_tuan_47.doc 53,0k 40 Không Xem Xem
003_Lich_tuan_46.doc 72,5k 83 Không Xem Xem
004_Lich_tuan_45.doc 70,5k 122 Không Xem Xem
005_Lich_tuan_44.doc 69,5k 88 Không Xem Xem
006_Lich_tuan_43.doc 68,5k 124 Không Xem Xem
007_Lich_tuan_42.doc 69,0k 235 Không Xem Xem
008_Lich_tuan_41.doc 69,5k 174 Không Xem Xem
009_Lich_tuan_40.doc 64,5k 195 Không Xem Xem
010_Lich_tuan_39.doc 58,0k 263 Không Xem Xem
011_Lich_tuan_38.doc 53,5k 268 Không Xem Xem
012_Lich_tuan_37.doc 68,0k 266 Không Xem Xem
013_Lich_tuan_36.doc 70,0k 311 Không Xem Xem
014_Lich_tuan_35.doc 60,0k 281 Không Xem Xem
015_Lich_tuan_34.doc 52,0k 358 Không Xem Xem
016_Lich_tuan_33.doc 60,0k 336 Không Xem Xem
017_Lich_tuan_32.doc 59,0k 413 Không Xem Xem
018_Lich_tuan_31.doc 53,5k 382 Không Xem Xem
019_Lich_tuan_30.doc 53,0k 355 Không Xem Xem
020_Lich_tuan_27.doc 54,0k 425 Không Xem Xem
021_Lich_tuan_26.doc 55,5k 410 Không Xem Xem
022_Lich_tuan_25.doc 60,0k 512 Không Xem Xem
023_Lich_tuan_24.doc 54,0k 504 Không Xem Xem
024_Lich_tuan_23.doc 56,0k 539 Không Xem Xem
025_Lich_tuan_22.doc 54,5k 555 Không Xem Xem
026_Lich_tuan_21.doc 51,0k 493 Không Xem Xem
027_Lich_tuan_20.doc 55,0k 616 Không Xem Xem
028_Lich_tuan_19.doc 55,0k 534 Không Xem Xem
029_Lich_tuan_18.doc 54,5k 493 Không Xem Xem
030_Lich_tuan_17.doc 59,0k 579 Không Xem Xem
031_Lich_tuan_16.doc 60,0k 576 Không Xem Xem
032.1-CHUONG TRINH LE KY NIEM NGAY 20-11-2014.doc 31,5k 578 Không Xem Xem
032_Lich_tuan_15.doc 57,5k 527 Không Xem Xem
033_Lich_tuan_14.doc 60,0k 641 Không Xem Xem
034_Lich_tuan_13.doc 57,5k 611 Không Xem Xem
035_Lich_tuan_12.doc 54,5k 710 Không Xem Xem
036_Lich_tuan_11.doc 60,5k 743 Không Xem Xem
037_Lich_tuan_10.doc 61,0k 654 Không Xem Xem
038_Lich_tuan_09.doc 58,5k 764 Không Xem Xem
039_Lich_tuan_08.doc 51,5k 684 Không Xem Xem
040_Lich_tuan_07.doc 58,0k 728 Không Xem Xem
041_Lich_tuan_06.doc 55,0k 738 Không Xem Xem
042_Lich_tuan_05.doc 51,0k 903 Không Xem Xem
043_Lich_tuan_04.doc 51,0k 881 Không Xem Xem
044_Lich_tuan_03.doc 49,0k 1156 Không Xem Xem
045_Lich_tuan_02.doc 56,0k 1023 Không Xem Xem
046_Lich_tuan_01.doc 41,5k 981 Không Xem Xem
Showing 46 results.