Lịch công tác năm học 2015 - 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 09 NĂM HỌC
(Từ    đến  )

Tải về

THỨ 2

 + 09h30 tại PKC1: BGH (PGS. P.H.Lương) tiếp Phó Tổng giám đốc công ty Doosan. Mời Phòng HTQT, Viện CK, KH&CN Nhiệt Lạnh cùng dự.

+ 10h30 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp Dự án AUN/SEED-Net.
+ 14h00 tại C1-222: Trường ĐH King Mongkut Thornburi (Thái Lan) giới thiệu Học bổng Đại học và Sau Đại học. Phòng HTQT chuẩn bị. Mời CB, SV, học sinh quan tâm tới dự. 
+ 14h30 tại PKC1: BGH (PGS. H.M. Sơn) tiếp Hiệu trưởng trường ĐH Rice (Hoa Kỳ). Mời Phòng HTQT cùng dự.

+ 15h30 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp Trường Đaị học King Mongkut Thornburi (Thái Lan). Mời BK Holdings, Viện Kỹ thuật Hóa học cùng dự.  

THỨ 3
+ 08h30 tại Hội trường C2: BGH (PGS. H.M.Sơn) chủ trì Lễ trao bằng Thạc sĩ khóa 2012, 2013. TP: Theo giấy mời.
+ 09h00 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Hùng Cường, Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm. Đề tài: “Mô hình đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm”. Mã số: 62480103. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
+13h30 tại C1-213: Dự án AUN/SEED-Net làm việc với các chủ nhiệm đề tài CRI, CRC. Phòng HTQT chuẩn bị. TP: Theo giấy mời.

+ 14h30 tại B1-1005: Dự án AUN/SEED-Net làm việc với Viện NCQT MICA. Phòng HTQT và Viện NCQT MICA chuẩn bị.

THỨ 4

 + 15h00 tại C1-222: BGH (PGS. H.M.Sơn) chủ trì Họp Hội đồng đánh giá tổ chức KHCN của các đơn vị trong Trường ĐHBKHN giai đoạn 2010-2014. TP: Theo giấy mời.

THỨ 5

 + 08h45 tại Phòng HT C2: Viện Công nghệ Tokyo (Tokyo Tech) giới thiệu các chương trình đào tạo, học bổng, chương trình trao đổi sinh viên, học bổng Nghiên cứu trẻ tại Tokyo Tech. Phòng HTQT chuẩn bị. Mời SV quan tâm tới dự.  

THỨ 6

 + 08h00 tại tầng 10 Thư viện TQB: Hội thảo Khoa học nhân dịp 55 năm đào tạo ngành Nhiệt-Lạnh, 15 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh. TP: Theo giấy mời.

+ 14h30 tại C1-213: Phòng HTQT tiếp trường ĐH KHCN Missouri (Hoa Kỳ).

+ 19h00 tại tầng 10 Thư viện TQB: Sinh hoạt công dân, giao lưu và phát học bổng của Cty Daikin, LGE, MEVN, cho sinh viên trong Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh.

THỨ 7

 + 08h00 tại tầng 10 Thư viện TQB: Mít tinh kỷ niệm 55 năm đào tạo ngành Nhiệt-Lạnh, 15 năm thành lập Viện KH&CN Nhiệt-Lạnh.

CHỦ NHẬT
 

NHẮC VIỆC:

 + Đề nghị các Khoa, Viện có giảng viên đến hạn xét hết tập sự hoàn thiện hồ sơ và gửi về Trung tâm ĐBCL, phòng C2-102 để làm thủ tục giảng hết tập sự trong hai tháng 10 và 11 .

+ Đề nghị các chủ nhiệm đề tài NCKH khẩn trương hoàn thiện chứng từ thanh toán vốn 2015 tại Phòng KH-TV.
+ Đề nghị các Viện, Trung tâm được phân cấp kinh phí năm học 2014-2015 khẩn trương tập hợp chứng từ về Phòng KH-TV để thanh toán tiền cho cán bộ và giáo viên (bao gồm: Tiền giảng dạy, thực tập, coi thi, chấm thi, vật tư hóa chất, VPP ....)
+ Đề nghị các đơn vị nhắc nhở CBVC nêu cao ý thức tiết kiệm điện, nước, điện thoại.
+ Các đơn vị có kế hoạch công tác đề nghị nộp nội dung thông báo trên lịch về Phòng HCTH (C1-217) trước 11h00 thứ sáu.
Bản mềm lịch tuần

Showing 9 results.