Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng chính quy do quá hạn tiếp nhận trở lại học
24 tháng 02, 2017
Thông báo về việc xử lý Buộc thôi học sinh viên hệ Cao đẳng do quá hạn tiếp nhận trở lại Vào cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo Đại học dự kiến xử lý buộc thôi học đối với...
> Xem thêm
Thông báo lịch đăng ký học phần kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)
23 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ hè nămhọc 2016-2017 (20163) và học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171) cho các khóa. Sinh viên các khoá đăng ký lớp cho học kỳ hè năm...
> Xem thêm
Thông báo về xử lý học tập kỳ 20161
24 tháng 02, 2017
  TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...
> Xem thêm
Thông báo lịch phát bằng đợt tốt nghiệp kỳ 20161-A hệ Đại học chính quy
24 tháng 02, 2017
Thông tin chi tiết về lịch phát bằng đợt tốt nghiệp kỳ 20161-A hệ đai học chính quy xem tại đây .  
> Xem thêm
Thông báo kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162
23 tháng 02, 2017
THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ 20162 Phòng Đào tạo Đại học đã có danh sách kết quả xét nhận Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (ĐATN) kỳ 20162. 1....
> Xem thêm
1 2 3 ... 5 Next
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T02
26
Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2017