Thông báo Sinh viên

Thông báo về việc họp lớp sinh viên toàn trường
12 tháng 12, 2016
Kính gửi các bạn sinh viên toàn Trường, Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức họp toàn thể các lớp sinh viên trong Trường theo kế hoạch như sau: Các lớp đã phân ngành (từ K60 trở về...
> Xem thêm
Thông báo về việc thu học phí và phí BHYT học kỳ I năm học 2016-2017
26 tháng 02, 2017
Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng): Đợt 1 (đợt chính thức): Từ 14h00 thứ 2 ngày 21/11/2016 đến 17h00 thứ 6 ngày 02/12/2016. Đợt 2 (đợt bổ sung dành cho sinh viên có điều chỉnh đăng ký học tập): Từ 14h00 thứ 2 ngày 19/12/2016 đến 17h00 thứ 6 ngày 23/12/2016.
> Xem thêm
Biểu mẫu dành cho sinh viên xin xác nhận của Trường
01 tháng 12, 2016
Các biểu mẫu dành cho sinh viên xin thủ tục xác nhận của Trường
> Xem thêm
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường