Thể lệ gửi bài

Thể lệ gửi bài Thể lệ gửi bài

Thể lệ gửi bài

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật” đăng các công trình khoa học mới có giá trị về khoa học và thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất, chưa công bố ở các ấn phẩm khác (kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí có phản biện và số xuất bản). Bài viết có thể trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Khuyến khích viết bằng tiếng Anh. Đọc tiếpGiới thiệuThể lệ gửi bài »

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN