tài liệu tuyển sinh cao học tài liệu tuyển sinh cao học

 

Lịch học các học phần bổ sung dự thi cao học đợt 1 năm 2017

Các thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng phải học bổ sung (theo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ) cần phải đến đăng ký học bổ sung tại Viện ĐT SĐH (phòng 315 nhà C1) và nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ (phòng 204 nhà C3-4) trong khoảng thời gian từ ngày 17/05/2016 đến ngày 07/12/2016. Những thí sinh thuộc đối tượng phải học bổ sung nếu không học bổ sung sẽ không đủ điều kiện dự thi.

Xem chi tiết tại đây

 

Kết quả xét duyệt hồ sơ Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

Viện Đào tạo sau đại học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 tại các file đính kèm (danh sách file được lập theo Viện chuyên ngành). Các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Cao học cần xem đối tượng của mình trong danh sách đính kèm.

Xem chi tiết tại đây

 

Lịch học các học phần bổ sung dự thi cao học đợt 2 năm 2016

     Các thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng phải học bổ sung (theo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ) cần phải đến đăng ký học bổ sung tại Viện ĐT SĐH (phòng 315 nhà C1) và nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ (phòng 204 nhà C3-4) trong khoảng thời gian từ ngày 17/05/2016 đến ngày 30/05/2016. Những thí sinh thuộc đối tượng phải học bổ sung nếu không học bổ sung sẽ không đủ điều kiện dự thi.

Chi tiết xem tại đây

 

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ cao học đợt 2 năm 2016

      Viện Đào tạo sau đại học thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016 tại các file đính kèm (danh sách file được lập theo Viện chuyên ngành). Các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh Cao học cần xem đối tượng của mình trong danh sách đính kèm.

      Các thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng phải học bổ sung (theo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ) cần phải đến đăng ký học bổ sung tại Viện ĐT SĐH (phòng 315 nhà C1) và nộp học phí tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ (phòng 204 nhà C3-4) trong khoảng thời gian từ ngày 17/05/2016 đến ngày 30/05/2016. Những thí sinh thuộc đối tượng phải học bổ sung nếu không học bổ sung sẽ không đủ điều kiện dự thi.

Chi tiết xem tại đây

  

 
 
 
 

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN