Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm Kỹ năng mềm

Thông báo đăng ký tham quan và cơ hội việc làm tại công ty May Tinh Lợi
14 tháng 02, 2017
Thời gian: Từ 7h30 sáng đến 17h ngày 17/2/2017. Địa điểm tập trung: Cổng Trần Đại Nghĩa
> Xem thêm
1