Thông báo

Thông báo tuyển dụng cán bộ viên chức năm 2017

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện đợt tuyển dụng CBVC năm 2017 với tổng số 54 chỉ tiêu....

Lịch tiếp công dân của Hiệu trưởng và Phòng Thanh tra Pháp chế

Trường ĐHBK Hà Nội thông báo lịch tiếp công dân của Hiệu trưởng và Phòng Thanh tra Pháp chế   Lịch tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng vào ngày thứ 2 tuần cuối hàng tháng...

Hướng dẫn đăng ký học tích hợp sau đại học

Thực hiện đổi mới mô hình đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo hướng đào tạo tích hợp và thực hiện đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học...

Thông báo về việc thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017

Căn cứ công văn số 6301/BGDĐT-TCCB, ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công...

Mời tham dự và cổ vũ cho các đội thi tham dự cuộc thi "Cuộc đua số - Không người lái"

Cuộc đua số là cuộc thi lập trình công nghệ thường niên do Tập đoàn FPT tổ chức dành cho các sinh viên yêu thích công nghệ trên toàn quốc. Năm 2016, XE KHÔNG NGƯỜI LÁI được FPT lựa...

Thư mời cựu sinh viên tham gia khảo sát ý kiến về công tác đào tạo và việc làm sau khi tốt nghiệp

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế Trường ĐHBK Hà Nội đang triển khai rà soát, đánh giá về...

Tiểu dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường ĐHBK Hà Nội

1. Giới thiệu dự án Dự án Hỗ trợ giáo dục đại học tự chủ được tài trợ vốn vay của Ngân hàng Thế giới cho 3 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh và Học...

THÔNG BÁO CHUYÊN ĐỀ SHCD DÀNH CHO SINH VIÊN CUỐI KHOÁ NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian có mặt: 07h15 thứ bảy, ngày 07/1/2017. Địa điểm: Hội trường C2.
SỰ KIỆN NỔI BẬT
T02
26
Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2017