Thông báo

Quay lại

Thông báo đổi phòng học ngày 22/10/2016

Phòng Đào tạo đại học thông báo

Do nhà trường phối hợp tổ chức thi giảng viên chính và chuyên viên chính cho cán bộ vào thứ 7 và chủ nhật ngày 22-10 và 23-10 nên các lớp học nhà D3, D5 và D35 thứ 7 sẽ chuyển sang phòng học khác. Cụ thể các phòng học như trong file gửi kèm. Kính đề nghị sinh viên có lịch học thứ 7 tại địa điểm trên vào xem thông báo để biết địa điểm mới.

Danh sách mã lớp học đổi phòng ngày 22/10/2016 tại đây.

Trân trọng cảm ơn!


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T03
01
Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) đánh giá và kiểm định chất lượng CTĐT của Trường