Đào tạo

Quay lại

Tổng quan

Trang thông tin đào tạo đại học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cung cấp các thông tin về quy chế/quy định trong đào tạo đại học, chương trình đào tạo, các biểu mẫu, thời khóa biểu, học phí, các thông tin thường xuyên cập nhật về đào tạo đại học hệ chính quy, các chương trình đào tạo chất lượng cao và thông tin về văn bằng tốt nghiệp đã cấp. Trang thông tin này do Phòng Đào tạo đại học quản lý, là nguồn thông tin quan trọng và hữu ích để tra cứu, hướng dẫn và trợ giúp cho sinh viên đại học hệ chính quy trong suốt quá trình học tập tại Trường.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
T02
26
Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh 2017