Hỗ trợ sinh viên Hỗ trợ sinh viên

Chương trình học bổng tài năng của công ty Cargill năm học 2016-2017
16 tháng 11, 2016
Do yêu cầu từ phía nhà tài trợ, nhà trường xin thông báo lại Lịch nộp hồ sơ xin học bổng tài năng Cargill năm học 2016-2017. Thời gian từ: 14/11/2016 đến 24/11/2016.
> Xem thêm
Thông tin học bổng khuyến khích học tập kỳ 20151 - chính thức
23 tháng 11, 2016
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHÍNH THỨC KỲ 20151 Chuẩn học bổng kỳ 20151 - chính thức tại đây. Danh sách sinh viên có học bổng kỳ 20151 - chính thức tại đây. ...
> Xem thêm
Quy trình ký xác nhận các thủ tục hành chính sinh viên
16 tháng 11, 2016
* Quy trình ký xác nhận các thủ tục hành chính sinh viên I. Lịch nhận và trả giấy tờ, hồ sơ SV: CÁC LOẠI GIẤY TỜ CẦN XÁC NHẬN THỜ I...
> Xem thêm
Giới thiệu trung tâm ngoại ngữ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
04 tháng 11, 2016
Trung tâm Ngoại ngữ (Center for Foreign Languages) được thành lập theo Quyết định số 2834/QĐ-ĐHBK-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội và bắt đầu triển khai hoạt động từ năm 2010....
> Xem thêm
Previous 1 ... 2 3 4 ... 5 Next