Hỗ trợ sinh viên Hỗ trợ sinh viên

Thông báo Danh sách sinh viên K61 nhận học bổng Vietinbank năm học 2016-2017
23 tháng 11, 2016
Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên K61 nhận học bổng của ngân hàng Vietinbank năm học 2016-2017.  Danh sách chi tiết:   xem tại đây Tiền học bổng sẽ được nhà trường...
> Xem thêm
Thông báo Chương trình học bổng tài trợ công ty Toyota năm học 2016-2017
23 tháng 11, 2016
Hạn nộp hồ sơ: trước 11h30 ngày 25/11/2016. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3)
> Xem thêm
Thông báo học bổng khuyến khích học tập kỳ 20152 - chính thức
23 tháng 11, 2016
Thông báo dự kiến học bổng KKHT chính thức kỳ 20152 Thông tin chi tiết về điều kiện chính thức xét học bổng kỳ 20152 tại đây. Danh sách sinh viên chính thức đạt học bổng kỳ...
> Xem thêm
Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) thông báo tuyển dụng
22 tháng 11, 2016
Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), một trong những doanh nghiệp Viễn thông và Công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Hiện...
> Xem thêm
Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) thông báo tuyển dụng
22 tháng 11, 2016
Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), một trong những doanh nghiệp Viễn thông và Công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Hiện...
> Xem thêm