AUN/ SEED- Net AUN/ SEED- Net

Năm 1997, Dự án Phát triển các Trường Đại học Kỹ thuật Đông Nam Á (AUN / SEED-Net) chính thức được thành lập nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của khu vực ASEAN. Mạng lưới bao gồm 26 tổ chức thành viên trong ASEAN với sự hỗ trợ từ 14 trường đại học hỗ trợ của Nhật Bản.

Dự án hoàn thiện hoạt động vào năm 2003 với sự hỗ trợ chính từ Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), các đơn vị nghiên cứu thành viên và Chính phủ.

Các mạng lưới AUN / SEED-Net bao gồm 26 tổ chức thành viên từ 10 quốc gia ASEAN được lựa chọn từ các tổ chức kỹ thuật hàng đầu ở các Quốc gia tương ứng, với sự tham gia của 14 trường Đại học

Các giai đoạn

  • Giai đoạn 1: 03/2003 – 03/2008
  • Giai đoạn 2: 03/2008 – 03/2013
  • Giai đoạn 3: 03/2013 – 03/2018

Các Chương trình và hoạt động

  • Chương trình học bổng sau đại học
  • Chương trình nghiên cứu
  • Mobility and Networking
  • Liên kết Trường Đại học – Doanh nghiệp

Thông tin chi tiết, xem tại http://www.seed-net.org/