Đội ngũ cán bộ Đội ngũ cán bộ

Trường ĐHBK Hà Nội hiện có đội ngũ, viên chức trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ và quản lý, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tính đến năm 2016, đội ngũ cán bộ của Trường có 1952 cán bộ, với 1207 cán bộ giảng dạy, 745 cán bộ phục vụ và hành chính. Trong đó:

  • Giáo sư: 23
  • Phó Giáo sư: 225
  • Tuổi trung bình của cán bộ giảng dạy là 36,02 
  • Tiến sỹ Khoa học và Tiến sỹ: 703

Số tiến sỹ trên số giảng viên đã vượt quá 55%, đây là một con số đáng ghi nhận của Trường ĐHBK Hà Nội vì tỉ trọng này của toàn ngành là 20%.